Service Bergvärmepump

För er trygghets skull, samt för att säkerställa att anläggningen även fortsättningsvis ska fungera problemfritt så vill vi erbjuda Er att en gång per år utföra en drifts och sevicekontroll bestående av följande: Kontroll och justering av primärflödet på köld och värmebärarkrets inkl temp.mätning.

 • Kontroll samt rengöring av förekommande smutsfilter.
 • Luftning av ledningar, radiatorer och varmvattenberedare
 • Kontroll samt eventuellt påfyllning av luft i expansionskärl på värmebärarsystem
 • Kontroll påfyllning av brinevätska i köldbärarsystem
 • Kontroll synglas beträffande köldmediets påfyllning
 • Översyn av ledningar och cirkulationspumpar avseende läckage och missljud i och kring värmepumpen
 • Kontroll av larmlogg i förekommande fall, eventuella driftsstörningar utreds
 • Kontroll av skyddsanod i varmvattenberedare i förekommande fall
 • Optimering av värme och varmvatteninställningar vid behov
 • Avläsning av driftstider i förekommande fall med beräkning av energiförbrukning
 • Kopia erhålles av kontrollrapport med aktuell driftsstatus och åtgärder

Journal kommer att föras på varje anläggning där vi kan följa upp och jämföra eventuella förändringar år för år samt möjligheten att följa upp vidtagna åtgärder

Dessutom erhåller Ni ett jourtelefonnummer som Ni mot normal samtalstaxa kan ringa alla dagar och tider i de fall Ni behöver råd eller hjälp med Er anläggning. Skulle utryckning av serviceman bli nödvändig, debiteras denne per timme enligt vår prislista.

Kostnaden för service är: 1995:- inkl moms

Arbetet faktureras efter utförd service. Avisering om servicebesök görs ca 1 vecka före besöket. Eventuella kostnader för material och reservdelar som ej innefattas av erbjudandet tillkommer. Reparationskostnader kan komma att regleras av hemförsäkring/ tilläggsförsäkring. Resor utanför 30 km radie från Rex Rör Bredsand debiteras med 10:- inkl moms /km.
Ring 060-55 47 00, för bokning av tid. Fråga efter Christina.

Intresseanmälan, ja tack jag vill veta mer.

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.