Service Luft/Luft Värmepump

Erbjudande om Service gällande Luft/Luft värmepump

Vi hoppas att den värmepump ni tidigare fått installerad har fungerat problemfritt och att era uppvärmningskostnader har legat på en rimlig nivå. Efter några års drift blir kondensorn i inomhusdelen så smutsig att värmeavgivningen och effekten försämras.

Även om du dammsuger filtren regelbundet så kan fett och dammpartiklar fastna mellan de tunna lamellerna. Följden av detta blir att kompressor och fläktar får arbeta onödigt hårt. Så för att säkerställa anläggningens effektivitet och livslängd, vill vi erbjuda er att utföra en kontroll/rengörings service bestående av följande.

•    Rengöring av inne- och utedel, med speciellt rengöringsmedel.
•    Översyn samt rengöring av kondensledning.
•    Provkörning av värmepumpen i värme- och kyldrift.
•    Kontrollmätning av utblåstemperatur, effektmätning.
•    Allmän översyn av komponenter, fläktar och motorer.
•    Optimering av inställningar, efter kunds önskemål.
•    Serviceprotokoll med aktuell driftsstatus och åtgärder.

Kostnaden för service är: 1995:- inkl moms.

Vid byte av luftförbättringsfilter tillkommer: 325:- eller 475:- inkl moms, beroende på modell. Arbetet faktureras efter utförd service. Avisering om servicebesök görs ca 1 vecka före besöket. Eventuella kostnader för material och reservdelar som ej innefattas av erbjudandet tillkommer. Reparationskostnader kan komma att regleras av hemförsäkring/ tilläggsförsäkring. Resor utanför 30 km radie från Rex Rör Bredsand debiteras med 10:- inkl moms /km.
Ring 060-55 47 00, för bokning av tid. Fråga efter Christina.

Exempel på hur en kondensor kan se ut, före och efter rengöring.

foreefter

Läs mer om Energimyndighetens studier gällande luft/luft värmepumpar.

Intresseanmälan, ja tack jag vill veta mer.

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.